Uw paard maar ook uw privacy is belangrijk

Privacy beleid

EquiDream Stables eerbiedigt uw persoonlijke levenssfeer.

Wij kunnen onze bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde (persoons)gegevens van u te verwerken. Daarom hanteren wij een privacy beleid dat van toepassing is op de door ons geëxploiteerde website www.equidreamstables.nl en op eventueel alle gegevens die door ons worden verwerkt in verband met het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening.

Wij achten het van belang dat de (mogelijke) verwerking van uw (persoons)gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande en toekomstige waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens en de op 25 mei 2018 in werking tredende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacy- en cookieverklaring kunt u informatie vinden over of, hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt, wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt of op andere wijze met ons communiceert of in contact bent.

Wij maken bij het aanbieden van onze website gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Wij informeren u in deze Privacy- en cookieverklaring ook over wat cookies zijn, hoe wij cookies op onze website gebruiken en hoe u deze cookies kunt beheren.

De Privacy- en cookieverklaring kunt u hieronder downloaden. Deze kunt u indien gewenst ook uitprinten en/of opslaan.